Redoviti cjelodnevni desetosatni program

Cjeloviti desetosatni program provodi se u 4 odgojno - obrazovne skupine za djecu u dobi od prve godine života do polaska u u osnovnu školu.
 

To je cjeloviti razvojni program usmjeren na brigu o zdravlju te optimalno zadovoljavanje djetetovih potreba i poticanje rasta i razvoja u skladu s individualnim mogućnostima djeteta.

Želimo da dijete boravkom u vrtiću:

• osjeća se ugodno i sigurno, uspostavlja socio-emocionalne veze sa svojim odgajateljima, s djecom u svojoj skupini i ostalim odraslim osobama u vrtiću. Želimo da razvija socijalne odnose i vještine i postepeno stječe osnove prosocijalnog ponašanja, da razvija samopoštovanje i pozitivnu sliku o sebi.

• razvija korisne i zdrave navike i ponašanja, stječe osnovna znanja o zdravlju, uspostavlja pozitivan i aktivan odnos prema sebi i svom okolišu.

• osamostaljuje se u zadovoljavanju svojih potreba (prehrana, kulturno-higijenske navike), uči da sve što može učini sam.

• razvija radoznalost i zadovoljava je kroz brojne igre, aktivnosti, projekte. Razvija sposobnosti mišljenja, pamćenja i zaključivanja.

• ima brojne mogućnosti doživljavanja i izražavanja doživljenog kroz govor, pjesmu, ples, crtanje, slikanje, modeliranje, scensko izražavanje i sl.

• obogaćuje vlastita iskustva kroz izlete u prirodu, posjete kazalištima, muzejima i drugim povijesnim i kulturnim institucijama.

U ostvarivanju programa odgojno-obrazovnog rada s djecom, čije polazište su potrebe djece, razvojne karakteristike te individualne osobine i specifičnosti, posebna pažnja posvećuje se stvaranju djeci primjerene i poticajne sredine. Pod time podrazumijevamo organizacijske, materijalne i komunikacijske uvjete za poticanje i podržavanje prirodne radoznalosti, interesa i aktivnosti djeteta.
Bogatstvo materijala, od gotovih didaktičkih do prirodnih i pedagoški nestrukturiranih, pruža djetetu brojne mogućnosti manipuliranja, istraživanja i stvaranja te dijete razvija vještine i sposobnosti i stječe spoznaje o svijetu koji ga okružuje neopterećeno, u zajednici, surađujući s drugom djecom i odraslima.

U promišljanju o kvaliteti odgojno-obrazovnog rada uz odgojitelje sudjeluju i ravnatelj i stručni tim Vrtića, a program u odgojno-obrazovnoj skupini provode dva odgojitelja.

 

DNEVNI RITAM RADA U VRTIĆKIM SKUPINAMA    

6,30 – 7,00      DOLAZAK DJECE U DEŽURNU SKUPINU

7,00 – 8,30      DOLAZAK DJECE U VRTIĆKE SKUPINE

8,15 – 8,45      ZAJUTRAK

9,00 – 10,00    PLANIRANE DNEVNE  AKTIVNOSTI (INDIVIDUALNE, GRUPNE I ZAJEDNIČKE)                       
                        (rad sa svom djecom prema planu i programu)

10,00                DORUČAK (VOĆE)

10,15 – 11,45   BORAVAK  NA  OTVORENOM (OVISI O VREMENSKIM PRILIKAMA)

11,30 – 12,15   RUČAK

12,30 – 14,00   POPODNEVNI ODMOR

13,00 – 14,00   GRUPNI  I  INDIVIDUALNI  RAD  SA PREDŠKOLCIMA                        

14,00 – 16,00  UŽINA, SLOBODNE AKTIVNOSTI U SKUPINAMA I ODLAZAK DJECE KUĆAMA

16,00 – 16,30  DEŽURSTVO

 

​DNEVNI RITAM RADA U JASLIČKIM SKUPINAMA    

6,30 – 7,00      DOLAZAK DJECE U DEŽURNU SKUPINU

7,00 – 8,30      DOLAZAK DJECE U JASLIČKE SKUPINE

8,15 – 8,45      ZAJUTRAK

9,00 – 10,00    PLANIRANE DNEVNE  AKTIVNOSTI (INDIVIDUALNE, GRUPNE I ZAJEDNIČKE)
                        (rad sa svom djecom prema planu i programu)

10,00                DORUČAK (VOĆE)

10,15 – 11,15   BORAVAK  NA  OTVORENOM (OVISI O VREMENSKIM PRILIKAMA)

11,00 – 11,45   RUČAK

12,00 – 14,00   POPODNEVNI ODMOR                    

14,00 – 16,00  UŽINA, SLOBODNE AKTIVNOSTI U SKUPINAMA I ODLAZAK DJECE KUĆAMA

16,00 – 16,30  DEŽURSTVO

 

 

Godišnji plan i program odgojno – obrazovnog rada za pedagošku 2019./2020. godinu

Kurikulum za pedagošku 2019./2020. godinu

Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa odgojno – obrazovnog rada za pedagošku 2018./2019. godinu